Image: ARROW DOWN

ทำไมต้องใช้ CONTOUR® meter systems

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการระบบเครื่องตรวจวัดที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น

ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น

เครื่องตรวจวัด CONTOUR®PLUS ใช้งานง่าย เราต้องการทำให้กระบวนการนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณต้องการ ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องตรวจวัดที่ทำให้การทดสอบง่ายขึ้นและเหมาะกับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ เครื่องตรวจวัด CONTOUR® จะแสดงผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดในหน่วยมาตรฐานของประเทศของคุณ (มก./ดล.)