วิดีโอแนะนำการใช้งาน

คุณอยากทำความรู้จักเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณให้มากขึ้นไหม?
ต่อไปนี้คุณจะได้พบกับวิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณในทุกแง่มุม

CONTOUR®PLUS ELITE

CONTOUR PLUS ELITE

CONTOUR®PLUS ONE

CONTOUR PLUS ONE

CONTOUR®DIABETES App

CONTOUR Diabetes App

CONTOUR®PLUS

CONTOUR PLUS

CONTOUR®PLUS ELITE

Performing a test

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาล

smartLIGHT

smartLIGHT
ไฟแสดงช่วงน้ำตาลเป้าหมาย

Second Chance Sampling

การเติมเลือดครั้งที่ 2 ด้วยเครื่องตรวจวัด

Pairing the meter

การจับคู่ เครื่องตรวจวัด CONTOUR® PLUS ELITE

Setting up Bluetooth

ตั้งค่าการทำงานของ Bluetooth
ไร้สาย

Accessing settings

การตั้งค่าการเข้าถึงเครื่อง CONTOUR® PLUS ELITE

Changing target ranges

การเปลี่ยนช่วงน้ำตาลเป้าหมาย

Meal markers

การเลือกเครื่องหมายมื้ออาหาร

Setting reminders

การตั้งค่าการเตือน

CONTOUR®PLUS ONE

pairing_cnocpo.png

วิธีการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

CONTOUR®DIABETES App

download.png

วิธีการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน

account.png

วิธีการสร้างบัญชี (account)

share.png

วิธีการแชร์รายงานผลระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ

การตั้งค่าแจ้งเตือนในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดบน

การตั้งค่าแจ้งเตือนในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดบนแอปพลิเคชัน 

mypattern.png

วิธีการใช้ฟังก์ชัน My Patterns

CONTOUR®PLUS

วิธีการใช้งานเครื่อง